Η στυτική δυσλειτουργία, είτε προκύπτει λόγω οργανικών είτε λόγω ψυχολογικών αιτίων, όπως συμβαίνει συχνά στην εποχή μας, προκαλεί σοβαρή ψυχική δυσφορία και δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις.