χειραψία

Ο τρόπος που κάνουμε χειραψία δεν φανερώνει μόνο στοιχεία της προσωπικότητάς μας, αποκαλύπτει επίσης σε τι βαθμό είμαστε υγιείς.
Μια νέα έρευνα έρχεται να προσκομίσει και επιστημονικές αποδείξεις για την δύναμη που έχει η χειραψία στη διαμόρφωση μιας καλής πρώτης εντύπωσης.
Η γλώσσα του σώματος παραμένει ένας γρίφος για δυνατούς λύτες. «Με κοίταξε στραβά», «Το κατάλαβα από τη φωνή του», «Μου γύρισε την πλάτη»... Το πρόσωπο και το σώμα μας στέλνουν διαρκώς μηνύματα που γε...