Γιατί δεν μπορώ να αδυνατίσω ενώ κάνω δίαιτα;

Πέντε παράγοντες που δυσκολεύουν την προσπάθειά σας να αδυνατίσετε