Ανεύρυσμα: Τι είναι και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;

Το ανεύρυσμα μπορεί να απειλήσει τη ζωή μας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτουμε όπλα απέναντί του