Πόσο εύκολο είναι να συγχωρήσουμε;

Η έκφραση της συγγνώμης προϋποθέτει μια δύσκολη διαδικασία, τόσο για να την πούμε όσο και για να την εννοούμε, αλλά και για να τη χαρίσουμε σε κάποιον που μας πείραξε…