Γιατί μένουμε σε μια σχέση που δε μας ικανοποιεί;

Ποιοι λόγοι μπορεί να κρατούν κάποιους δέσμιους σε μια ψυχοφθόρα σχέση; Γιατί συμβιβάζεται κανείς σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν τον ικανοποιεί και πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη;