Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Άλμπανι της Νέας Υόρκης διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες με μικρό πέλμα. Εντούτοις, η έρευνά τους έγινε με τόσο έμμεσο τρόπο, που μάλλον δεν στέκει. Εξάλλου, με τον ίδιο έμμεσο τρόπο οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις ψηλές γυναίκες, άρα γυναίκες που μοιραία έχουν και μεγαλύτερο πέλμα από τις άλλες, αφού το μέγεθος της πατούσας έχει άμεση αναλογία με το ύψος του ατόμου. Κατά συνέπεια, ένα από τα δύο συμπεράσματά τους (ίσως και τα δύο) δεν μπορεί να ευσταθεί.

Αν σας ενδιαφέρει το πώς έγινε η παράδοξη έρευνα, οι ειδικοί θεώρησαν ότι οι ορμόνες επηρεάζουν την ανάπτυξη όλων των μελών ενός σώματος, καθώς και το σχήμα του προσώπου. Δημιούργησαν, λοιπόν, ένα φανταστικό πρόσωπο που αποτελούσε τρόπον τινά «συρραφή» των χαρακτηριστικών προσώπου των γυναικών που είχαν μικρό πέλμα και μετά ένα δεύτερο φανταστικό πρόσωπο που επίσης αποτελούσε το «μέσο όρο» των προσώπων όσων γυναικών είχαν μεγάλο πέλμα. Όταν έδειξαν σε 77 εθελοντές τις 2 εικόνες με τα γυναικεία πρόσωπα (τις 2 «συρραφές»), οι άνδρες προτίμησαν το πρόσωπο που ήταν ο «μέσος όρος» όσων γυναικών είχαν μικρά πέλματα.

Οι ίδιοι ερευνητές έκαναν πανομοιότυπο πείραμα και με ψηλές ή κοντές γυναίκες. Δηλαδή, δημιούργησαν ένα φανταστικό πρόσωπο που αποτελούσε «συρραφή» των χαρακτηριστικών όσων γυναικών είχαν ύψος πάνω από 1,67 μ. και ένα δεύτερο φανταστικό πρόσωπο που αποτελούσε το «μέσο όρο» προσώπων όσων γυναικών είχαν ύψος κάτω του 1,67 μ. Οι άνδρες πάλι επέλεξαν μεταξύ των 2 φανταστικών προσώπων. Οι περισσότεροι διάλεξαν εκείνο που αποτελούσε τη «συρραφή» χαρακτηριστικών από πρόσωπα όσων γυναικών ήταν ψηλές.

Εντούτοις, όπως επισημάναμε και στην αρχή, οι ψηλές γυναίκες έχουν μεγάλα πέλματα και κατά συνέπεια οι άνδρες δεν μπορούν να προτιμούν μικρά πέλματα και ψηλές γυναίκες συγχρόνως, επειδή αυτό το είδος δεν υπάρχει. Φυσικά, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι άνδρες να μην ξέρουν τι θέλουν…

Άλλο ένα συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι άνδρες προτιμούν γυναικεία πρόσωπα που δείχνουν «καλά παιδικά χρόνια» και όχι πρόσωπα με καχεκτικά ή σκληρά χαρακτηριστικά.


Δείτε επίσης: