Παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν επιτρέπεται η οζονοθεραπεία (με πόση νερού ή με δερματική πλύση) από ασθενείς θυρεοειδούς (hashimoto). Γενικότερα, σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται η οζονοθεραπεία;
ευχαριστώ πολύ.
Σοφία

Δεν υπάρχουν ιατρικά αποδεδειγμένα οφέλη της οζονοθεραπείας αλλά ούτε και ενδείξεις ότι μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στο θυρεοειδή.

Δείτε επίσης: