Οι ειδικοί στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υποστηρίζουν ότι έχουν ανακαλύψει ένα μη επεμβατικό τρόπο να ελέγχουν τα έμβρυα (πριν την εμβρυομεταφορά) για τυχόν γενετικές ανωμαλίες.

Η μέθοδος που ήδη χρησιμοποιείται βασίζεται στη λήψη κυττάρων από το ίδιο το έμβρυο το οποίο οι ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να είναι επιβλαβές. Βρετανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να γίνουν οι ίδιες εξετάσεις σε κύτταρα που περιβάλλουν το γονιμοποιημένο ωάριο, τα οποία συνήθως απορρίπτονται.

Η εξέταση αυτή θα μπορούσε να διαγνώσει εάν το έμβρυο μπορεί να παρουσιάσει γενετικά προβλήματα, όπως το σύνδρομο Down. Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι θα είναι λιγότερο επεμβατική, καθώς και πιο οικονομική. Η επικεφαλής ερευνήτρια Ελπίδα Φραγκούλη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εξήγησε ότι τα κύτταρα που περιβάλλουν το γονιμοποιημένο ωάριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συνήθως αφαιρούνται από το έμβρυο και απορρίπτονται ως άχρηστα. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να ληφθούν προκειμένου να ελεγχθούν.

Η ομάδα της δρ. Φραγκούλη μελέτησε αυτά τα κύτταρα σε 26 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε προεμφυτευτικό έλεγχο (δηλαδή το γονιμοποιημένο ωάριο ελέγχθηκε για τυχόν γενετικές ανωμαλίες προτού εμφυτευτεί στη μήτρα).

Στη συνέχεια, συνέκριναν τα αποτελέσματα από τα ευρήματα του προεμφυτευτικού ελέγχου με τα ευρήματα από την εξέταση στα κύτταρα που περιέβαλαν τα γονιμοποιημένα ωάρια και παρατήρησαν ότι τα τελευταία (τα κύτταρα) μπορούν να βοηθήσουν στην αποκρυπτογράφηση του γενετικού υπόβαθρου των χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Αυτή η εξέλιξη εικάζεται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην καλύτερη επιλογή του καταλληλότερου προς εμφύτευση γονιμοποιημένου ωαρίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμβρυομεταφορά ενός μόνο εμβρύου και στην αποφυγή των δίδυμων κυήσεων.

Δείτε επίσης: