Παρακαλώ είμαι 1,69 ύψος με 75 κιλά και 50 ετών. Πόσα κιλά πρέπει να χάσω έτσι ώστε να είμαι στα κανονικά μου κιλά;
Μαρία

Γύρω στα 10 κιλά και να τα κρατήσετε.

Δείτε επίσης: