Ο κατακερματισμένος ύπνος επηρεάζει την ικανότητα «αποθήκευσης» των πληροφοριών που αποτελούν τη μνήμη, σύμφωνα με νέα έρευνα σε ποντίκια.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Stanford διαπίστωσαν ότι τα πειραματόζωα που δεν είχαν κοιμηθεί κανονικά δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν αντικείμενα τα οποία τους ήταν ήδη γνωστά.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που τους επέτρεπε να στοχεύσουν με κύματα φωτός τα κύτταρα του εγκεφάλου που παίζουν ρόλο «διακόπτη» μεταξύ του ύπνου και της αφύπνισης. Με αυτόν τον τρόπο απορρύθμιζαν τον ύπνο των πειραματόζωων, χωρίς όμως να επηρεάζουν τη συνολική διάρκειά του.

Στη συνέχεια, έβαλαν τα πειραματόζωα σε ένα χώρο με δύο αντικείμενα – ένα ήδη γνωστό και ένα άγνωστο. Τα ποντίκια που είχαν κοιμηθεί κανονικά περνούσαν περισσότερο χρόνο περιεργαζόμενα το καινούργιο αντικείμενο, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο, εκείνα που είχαν υποστεί τον κατακερματισμό του ύπνου τους περιεργάζονταν το γνωστό και το άγνωστο αντικείμενο εξίσου, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχαν καταχωρίσει στη μνήμη τους το οικείο αντικείμενο ως τέτοιο. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα αδιατάρακτου ύπνου για την εμπέδωση της μνήμης.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Proceedings of the National Academy of Sciences».

Δείτε επίσης: