«Όταν βλέπουμε ασθενείς με έμφραγμα η ζημιά που έχει γίνει στην καρδιά τους ποικίλει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Ένας λόγος που εξηγεί αυτό το φαινόμενο είναι ότι το “εφεδρικό σύστημα” ορισμένων ασθενών είναι καλύτερα ανεπτυγμένο από αυτό άλλων. Η έρευνά μας είναι η πρώτη που καταδεικνύει μια ξεκάθαρη διαφορά στη θνησιμότητα (με βάση αυτό τον παράγοντα)», δηλώνει ο Dr Pascal Merier από το Heart Hospital του Λονδίνου το οποίο ανήκει στο University College Hospitals NHS Foundation Trust.

Ποιο είναι αυτό το εφεδρικό σύστημα; Πρόκειται για μικρά αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά και τα οποία «ενεργοποιούνται» και αρχίζουν να αιματώνουν το μυοκάρδιο σε περίπτωση εμφράγματος, όταν οι αποφραγμένες αρτηρίες δεν μπορούν να στείλουν αίμα στην καρδιά.

Τα μικρά αγγεία αρχίζουν να λειτουργούν σαν εφεδρικοί αγωγοί αίματος και έτσι μειώνεται η βλάβη που προκαλείται στο μυοκάρδιο. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε ότι είτε οι εμφραγματίες υποβάλλονταν σε επέμβαση για την τοποθέτηση stent, είτε έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή, ένας σημαντικός παράγοντας που καθόριζε το ποσοστό της επιβίωσής τους ήταν το κατά πόσο το φυσικό σύστημα «by pass» των αγγείων τους ήταν ανεπτυγμένο. Με άλλα λόγια, σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη αυτού του εφεδρικού αγγειακού δέντρου το οποίο οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να αναπτυχθεί με τη βοήθεια της φυσικής δραστηριότητας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε online στο επιστημονικό περιοδικό European Heart Journal και βασίστηκε στα στοιχεία 12 προηγούμενων μελετών που διεξήχθησαν σε ένα σύνολο 6.529 συμμετεχόντων.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: