Οι διοξίνες, τα PCBs και τα εντομοκτόνα σχετίζονται με την πρόκληση αρτηριοσκλήρυνσης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η αρτηριοσκλήρυνση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την πρόκληση καρδιαγγειακών νόσων, που αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία θανάτου στις βιομηχανοποιημένες χώρες, σύμφωνα με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Uppsala στη Σουηδία.

Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των οργανικών περιβαλλοντικών τοξινών στο αίμα 1.000 Σουηδών, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησαν υπέρηχους για να εκτιμήσουν την αρτηριοσκλήρυνση στις αρτηρίες του λαιμού των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι διαπίστωσαν μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στα αυξημένα επίπεδα των τοξινών και την αρτηριοσκλήρυνση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι πρόκειται για τοξικές ουσίες που παρά την απαγόρευση της χρήσης τους έχουν μεγάλο χρόνο ζωής και εξακολουθούν να παραμένουν στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τα προσλαμβάνουμε μέσω της τροφικής αλυσίδας και να αποθηκεύονται στο σώμα μας.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε online στο επιστημονικό περιοδικό «Environmental Health Perspectives.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: