Σύμφωνα με γερμανική έρευνα, οι επεμβάσεις by pass ή τοποθέτησης στεντ στα αποφραγμένα αγγεία της καρδιάς σχετίζονται με μείωση της απόδοσης των ασθενών σε σχετικά τεστ που αφορούν τη μνήμη και την αντίληψη.

Μάλιστα, η παρατηρούμενη μείωση ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε by pass -μειωμένη απόδοση σε 7 από τα 10 σχετικά τεστ- σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν στη λιγότερο επεμβατική διαδικασία τοποθέτησης στεντ – μείωση της απόδοσης σε 2 από τα 10 τεστ. Οι γερμανοί ερευνητές από το Justus Liebig University μελέτησαν 37 ασθενείς που έβαλαν στεντ και 47 που έκαναν by pass, πριν την επέμβαση και 3 μήνες μετά. Η απόδοσή τους στα σχετικά τεστ μνήμης και αντίληψης συγκρίθηκε με αυτήν 33 υγιών εθελοντών.

Οι ερευνητές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την εξήγηση των ευρημάτων τους. Κατ’ αρχάς, εκείνοι που κάνουν by pass, αλλά και εκείνοι που υποβάλλονται σε τοποθέτηση στεντ -αν και μάλλον σε μικρότερο βαθμό από τους πρώτους-, έχουν αρτηριοσκλήρυνση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο μπορεί να έχουν σημάδια στένωσης και δυσλειτουργίας επηρεάζοντας τις νοητικές λειτουργίες, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις σε βαθμό που να επηρεάζεται η ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών.

Από την άλλη μεριά, όμως, εκφράζεται η άποψη ότι κατά τη διενέργεια μιας επέμβασης στα αποφραγμένα αγγεία η «διάλυση» της πλάκας που προκαλεί στένωση έχει ως αποτέλεσμα να «ταξιδεύουν» στα αγγεία επιβλαβή «θραύσματα» αυτής, τα οποία μπορεί να αποφράξουν κάποιο μικρότερο αγγείο, επηρεάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ορισμένοι χειρουργοί εκφράζουν την άποψη ότι η κατάλληλη χειρουργική τεχνική μειώνει στο ελάχιστον τυχόν νοητικά μετεγχειρητικά προβλήματα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «American Heart Journal».

Δείτε επίσης: