Τα κλαδιά μπαμπού που έχω στο βάζο βγάζουν κίτρινα φύλλα. Τι
μπορώ να κάνω;
Μακρίνα Π.

Να μην πλένεις το βάζο πολύ συχνά, κάθε 2 εβδομάδες περίπου είναι
καλά, και να κοιτάς μήπως σου μένουν χωρίς νερό. Τέλος, μην τα έχεις σε
σημείο κοντά σε θέρμανση και βάλτα κοντά σε ένα φωτεινό σημείο.

Δείτε επίσης: