Το παιδί μου έχει κύστη στο χέρι. Από πού μπορεί να προέρχεται;
Μιλένα

Οι κύστες μπορεί να αποτελούν συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση, δηλαδή να γεννιόμαστε με αυτές ασχέτως αν εκδηλωθούν σε άλλο χρόνο. Επίσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας κάκωσης (μηχανικής, θερμικής, χημικής κλπ.) ή να αποτελούν εύρημα συστηματικής νόσου.

Δείτε επίσης: