Πότε κλαδεύουμε την ελιά;
Έλλη

Τις ελιές τις κλαδεύουμε μέχρι τον Φεβρουάριο.

Δείτε επίσης: