Πρόσφατα δημιουργήθηκε ανησυχία σχετικά με έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου σε ελληνικά εμφιαλωμένα νερά. Στην εν λόγω έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμό των Οικολόγων Πράσινων, εξετάστηκαν 9 ετικέτες εμφιαλωμένων νερών, όπου ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο σε τρεις από αυτές και σε επίπεδα που σε μια περίπτωση έφτασαν τα 22 ppb. Επισημαίνεται ότι επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά 9 ετικέτες με πρωταρχικό κριτήριο τις πωλήσεις τους και την προέλευσή τους από πηγές που βρίσκονται κοντά σε «ύποπτες» για εξασθενές χρώμιο περιοχές.

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι Πράσινοι σημειώνουν πως όλες οι μάρκες (και αυτές που βρέθηκαν θετικές στο εξασθενές χρώμιο) βρίσκονται εντός των υφιστάμενων ορίων για ολικό χρώμιο (50 ppb), συνεπώς η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη. Στην περίπτωση, όμως, των 22 ppb η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου είναι χίλιες φορές υψηλότερη από τον στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας (0,02 ppb) που έθεσε τον Ιούλιο η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια.

Εύλογα γεννιούνται ερωτήματα για το τι ακριβώς ισχύει, καθώς και για το αν το εμφιαλωμένο νερό που πίνουμε είναι ασφαλές, δεδομένου ότι το εξασθενές χρώμιο είναι μια ιδιαίτερα τοξική και καρκινογόνος ένωση του χρωμίου που θεωρείται επικίνδυνη ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Αν το εξασθενές χρώμιο εισέλθει σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό μας μέσω της κατανάλωσης των μολυσμένων τροφών ή του πόσιμου νερού, είναι δυνατό να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και έλκη, βλάβες στα νεφρά και στο συκώτι. Προβλήματα υγείας είναι δυνατό να προκληθούν ακόμα και εξαιτίας της χρόνιας και συστηματικής πόσης νερού με ελάχιστη ποσότητα εξασθενούς χρωμίου.

Ο ΕΦΕΤ σε σχετική ανακοίνωσή του στις 19 Ιανουαρίου αναφέρει ότι σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους διενήργησε εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου σε εμφιαλωμένα νερά στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα φυσικά μεταλλικά νερά, τα νερά πηγής και τα επιτραπέζια. Οι χημικές παράμετροι που ελέγχθηκαν αφορούν μεταξύ άλλων και την παρουσία χρωμίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επίσημου ελέγχου των εμφιαλωμένων νερών για το 2011, όλα τα εμπορικά σήματα που ελέχθησαν βρέθηκαν συμμορφούμενα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τους μικροβιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

Στην ίδια ανακοίνωση του ΕΦΕΤ επισημαίνεται ότι για το 2012 έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση διερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με παραμέτρους για τις οποίες δεν υφίστανται νομοθετικά όρια (σε αυτές ανήκει και το εξασθενές χρώμιο). Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο εξασθενές χρώμιο, μελετάται η ανάγκη θέσπισης εθνικού ορίου.

Το Vita μίλησε με τον διδάκτορα Χημείας κ. Κωνσταντίνο Μαρμπέρη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων του ΕΦΕΤ, ο οποίος μας εξήγησε ότι προς το παρόν «δεν έχουν θεσπιστεί όρια για το εξασθενές χρώμιο διεθνώς. Ωστόσο, όταν μετράται το ολικό χρώμιο, τότε μετράται και το εξασθενές χρώμιο. Η ευρωπαϊκή ένωση έχει θεσπίσει ως όριο του ολικού χρωμίου τα 50 ppb (μικρογραμμάρια στο κιλό). Όλα τα εμφιαλωμένα νερά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι πολύ πιο κάτω από αυτό το όριο, μάλιστα σε πολλά το ολικό χρώμιο είναι μη ανιχνεύσιμο». Και προσέθεσε: «Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους καταναλωτές ότι είναι απολύτως ασφαλείς».

Επίσης, σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Η.Π.Α. η επιβάρυνση για την υγεία από το εξασθενές χρώμιο (καρκινογενέσεις) αναφέρεται σε συγκεντρώσεις της τάξεως των 500 ή και των 1.000 ppb, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες όσον αφορά τις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο νερό.

Όσον αφορά το «στόχο» ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας (τα 0,02 ppb) που έθεσε η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια, ο κ. Μπαρμπέρης εξηγεί ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί και δεν αποτελεί όριο του εξασθενούς χρωμίου. Μάλιστα, πρόκειται ουσιαστικά για μη ανιχνεύσιμη τιμή του εξασθενούς χρωμίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Η.Π.Α. ωστόσο διενεργούν επιδημιολογικές μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς ισχύει, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το 2020.

Αντίστοιχες επιδημιολογικές μελέτες έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Τα αποτελέσματά τους θα είναι διαθέσιμα το 2018-2020 και ενδεχομένως να συμβάλουν στον καθορισμό των ορίων ασφάλειας του εξασθενούς χρωμίου. Μάλιστα, ο ΕΦΕΤ έχει εκδηλώσει την προθυμία του να συνεργαστεί στο πλαίσιο αυτών των επιδημιολογικών μελετών.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: