Τα έμβρυα των γυναικών που καπνίζουν έχουν πιο αργή ανάπτυξη σε σύγκριση με εκείνα των γυναικών που δεν καπνίζουν. Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, τα έμβρυα των καπνιστριών είναι μερικές ώρες πίσω, σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάνδης.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την ανάπτυξη 868 γονιμοποιημένων ωαρίων στο πλαίσιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα 139 ωάρια προέρχονταν από καπνίστριες. Κατά κανόνα τα γονιμοποιημένα ωάρια των τριών ημερών (τα οποία έχουν φτάσει στο στάδιο των 8 κυττάρων) εμφυτεύονται στη μήτρα της γυναίκας εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα ωάρια των μη καπνιστριών φτάνουν στο στάδιο των πέντε κυττάρων μετά από 49 ώρες, ενώ των καπνιστριών μετά από 50 ώρες. Στο στάδιο των οχτώ κυττάρων τα έμβρυα των καπνιστριών έφτασαν σε 62 ώρες, ενώ εκείνα των μη καπνιστριών σε 58 ώρες.

Αν και η έρευνα απλά διαπιστώνει το φαινόμενο χωρίς όμως να προχωρά στην παρατήρηση του τι μπορεί να σημαίνει αυτή η καθυστέρηση για την υγεία του εμβρύου, ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Tomas Freour επισημαίνει πολύ απλά ότι «εάν θέλετε ένα μωρό, κόψτε το κάπνισμα».

Δείτε επίσης: