Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με πυρετό που χρησιμοποιούν ανεμιστήρα ή κλιματιστικό παρουσιάζουν μικρότερη θνησιμότητα (10%) σε σχέση με όσους δεν κάνουν χρήση ψυκτικών μέσων. Αυτό δείχνει η προοπτική μελέτη που παρουσίασαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής στο Δουβλίνο, αφού μελέτησαν κατά πόσον η χρήση συστημάτων ψύξης επηρέασε την κλινική έκβαση 339 ηλικιωμένων με πυρετό, τους οποίους επισκέφτηκαν στο σπίτι τους από τις 10 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2011.

«Το εύρημα αυτό», σχολιάζει ο παθολόγος Γιώργος Θεοχάρης, ιδρυτής και πρόεδρος των SOS ΙΑΤΡΩΝ, «σε συνδυασμό με τα ευρήματα προηγούμενης μελέτης μας, η οποία κατέγραψε το φαινόμενο της «Αυγουστίτιδας», της αύξησης δηλαδή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας των ηλικιωμένων στην Αθήνα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μας καθιστά ανήσυχους, αλλά και υπεύθυνους να επισημάνουμε την ανάγκη αύξησης της προσοχής προς τον ευαίσθητο αυτό πληθυσμό τους καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά περισσότερο την περίοδο της υπερβολικής ζέστης».

Στα ευρήματα της έρευνας θα πρέπει να προστεθεί και μια ανομολόγητη φοβία των ηλικιωμένων για τα ψυκτικά μέσα, που τους οδηγεί στη μη χρήση τους, παρόλο που τα διαθέτουν. Το γεγονός αυτό χρήζει παρέμβασης από το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να ενθαρρύνει τα ηλικιωμένα άτομα να χρησιμοποιούν ανεμιστήρα ή κλιματισμό σε περίπτωση ασθένειας. Στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι και μόνο μια ώρα έκθεσης σε δροσερό περιβάλλον την ημέρα αποτρέπει φαινόμενα θερμοπληξίας.

Δείτε επίσης: