Αρχικά αφαιρούμε προσεκτικά όσο μπορούμε το αυτοκόλλητο με το χέρι. Έπειτα, βρέχουμε ένα πανί με λίγο καθαρό οινόπνευμα, διαλυτικό, νέφτι ή καθαρή βενζίνη, το ακουμπάμε για λίγο στο σημείο και απομακρύνουμε ότι έχει απομείνει. Σε κάθε περίπτωση, πριν εφαρμόσουμε οποιαδήποτε ουσία, καλό είναι να την δοκιμάσουμε πρώτα σε σημείο που δεν φαίνεται, ώστε να αποφύγουμε πιθανή ζημιά (π.χ. αποχρωματισμό) αν η επιφάνεια είναι βαμμένη.


Ακολουθήστε το στο Google News