Γνωρίζουμε ότι τα αβγά που αγοράζουμε είναι βιολογικά όταν υπάρχει πάνω στη συσκευασία το ειδικό σήμα πιστοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμα τρόπος να αναγνωρίσουμε τόσο τα βιολογικής εκτροφής, όσο και τα ελευθέρας βοσκής. Τα αβγά βιολογικής εκτροφής έχουν κωδικό που ξεκινά από «0» και τα ελευθέρας βοσκής κωδικό που ξεκινά από «1» και αναγράφεται πάνω στη συσκευασία ή πάνω στο αυγό. Αβγά στα οποία αναγράφεται κωδικός που ξεκινά από «3» σημαίνει ότι οι κότες εκτρέφονται σε κλουβιά.