* Κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, μοσχιοί, θράψαλα, κ.λπ.). Στην αγορά τα βρίσκουμε είτε ως νωπά, είτε ως κατεψυγμένα. Στα νωπά προσέχουμε κυρίως την οσμή τους (πρέπει να μυρίζουν θάλασσα) και φυσικά τη σάρκα τους, η οποία πρέπει να είναι συμπαγής, ελαστική, γυαλιστερή, ενώ τα πλοκάμια-βεντούζες θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στο τράβηγμα. Τα κατεψυγμένα πρέπει να συντηρούνται σε καταψύκτη στους -18o C, να πωλούνται συσκευασμένα και με υγειονομικό σήμα, δηλαδή τη σφραγίδα της επιχείρησης. Στη σφραγίδα θα πρέπει να αναφέρεται ο Κωδικός Αριθμός της επιχείρησης (π.χ. EL 30.A.60. EU). Επιπλέον, στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία, δηλαδή η ονομασία πώλησης, το καθαρό βάρος, η χρονολογία ανάλωσης, οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή συσκευαστή και τέλος ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης.* Δίθυρα (μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, κ.λπ.). Πωλούνται σε μικρές συσκευασίες (συνήθως σε δίχτυ), οι οποίες πρέπει να φέρουν το υγειονομικό σήμα, καθώς και όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση τα οστρακοειδή πρέπει να είναι ζωντανά πριν καταναλωθούν. Ελέγχουμε τα κελύφη τους, τα οποία πρέπει να είναι κλειστά, ή, αν είναι μερικώς ανοιχτά, θα πρέπει να κλείνουν μόνα τους με την ελάχιστη πίεση που θα ασκούμε πάνω στο κέλυφος. Τα μύδια πωλούνται με κέλυφος ή αποκελυφωμένα αλλά και κατεψυγμένα. Τα αποκελυφωμένα συσκευάζονται μέσα σε πλαστικές σακούλες με μια ποσότητα πόσιμου νερού. Στη συσκευασία τους θα πρέπει να υπάρχει το υγειονομικό σήμα και όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, ενώ η ημερομηνία ανάλωσης ορίζεται με ευθύνη του παραγωγού. Τα κατεψυγμένα θα πρέπει να φέρουν, ομοίως, όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις.* Γαστερόποδα (σαλιγκάρια). Διατίθενται στην αγορά, είτε ως νωπά, χωρίς συσκευασία, είτε ως κατεψυγμένα. Τα νωπά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ζωντανά, ενώ τα κατεψυγμένα θα πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις. Ειδικότερα, τα εχινόδερμα (οι αχινοί), θα πρέπει να καταναλώνονται ζωντανά. Αυτό το διαπιστώνουμε πολύ απλά, παρατηρώντας τα αγκάθια τους, τα οποία θα πρέπει να κινούνται. Όσον αφορά τα μαλακόστρακα (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια, ψείρες, γάμπαρι, κ.λπ.), θα πρέπει να εμφανίζουν κινήσεις στις κεραίες και στα πόδια, να έχουν την οσμή της θάλασσας, τα αρθρωτά τους μέρη να είναι στερεά προσκολλημένα στο σώμα, η επιφάνειά τους να είναι γυαλιστερή, ενώ το κεφάλι τους δεν θα πρέπει να φέρει μαύρες κηλίδες ή να είναι μελανιασμένο. Τα κατεψυγμένα πρέπει να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία τους.