Έκανα μαγνητική εγκεφάλου και στο πόρισμα αναγράφεται το εξής: Μικρής εκτάσεως αλλοιώσεις υψηλού Τ2 σήματος στην περικοιλιακή λευκή ουσία παρά του οπισθίου τμήματος του σώματος των πλαγίων κοιλιών στο όριο με τα ινιακά τρίγωνα, μη ειδικών χαρακτήρων. Ήπια διερεύνηση περιφερικών υπαραχνοειδών χώρων βρεγματικά. Από αυτά που διάβασα αργά ή γρήγορα θα παρουσιαστεί σκλήρυνση κατά πλάκας. Έτσι είναι; Έχω αρκετά συμπτώματα τα οποία επιμένουν; Σε πόσο καιρό θα ήταν αξιόπιστο να κάνω μαγνητική τομογραφία ξανά; Μετά από 6 μήνες ή παραπάνω; Ευχαριστώ. Μαρία

Η μαγνητική τομογραφία ασθενών με ημικρανία πολύ συχνά δείχνει παρόμοιες βλάβες, χωρίς να έχουν καμία σχέση με πολλαπλή σκλήρυνση. Να δείξετε τη μαγνητική τομογραφία στο νευρολόγο σας και εκείνος θα σας κατευθύνει κατάλληλα. 

Ακολουθήστε το στο Google News