«Ποιητική», «Περί ψυχής», «Αθηναίων Πολιτεία». Τρεις διαχρονικές πραγματείες του Αριστοτέλη περί λογοτεχνίας, περί ψυχής και περί πολιτικής κυκλοφορούν μαζί με το «Βήμα».

Τα αυθεντικά κείμενα με τη μετάφρασή τους, επεξηγηματικά σχόλια και διαφωτιστικές αναλύσεις, σε πολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις.

Αυτή την εβδομάδα,

Ποιητική

«Εστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας»

Η Ποιητική γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ 360-355 π.Χ. Σε αντίθεση με τον δάσκαλό του Πλάτωνα, ο οποίος υποτιμούσε την ποίηση, ο Αριστοτέλης την υπερασπίζεται ως μορφή λόγου η οποία υπερβαίνει το ιστορικό, το ειδικό και το συγκεκριμένο και ανοίγεται στο οικουμενικό και στο καθολικό εμπνέοντας στον άνθρωπο αξίες και πρότυπα ηρωικής συμπεριφοράς. Μύθος, πλοκή, χαρακτήρες, μεταφορά και άλλοι όροι αναλύονται σε αυτό το έργο που θεωρείται το πρώτο κείμενο θεωρίας της λογοτεχνίας.

Τον ορισμό της τραγωδίας που δίνει εδώ ο Αριστοτέλης τον έχουν απομνημονεύσει γενιές μαθητών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: «Εστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, χωρίς εκάστω των ειδών εν τοις μορίοις, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν». Στην έκδοση που κυκλοφορεί με το «Βήμα», το έργο, σε κείμενο, μετάφραση και σχόλια του Δημητρίου Λυπουρλή, συστηματικού μελετητή του Αριστοτέλη, δεινού φιλόλογου και χαρισματικού συγγραφέα, συνοδεύεται από γλαφυρή εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του φιλοσόφου.

 

Μαζί

Γράφε, μίλα ορθά ελληνικά,

του Γεράσιμου Αν. Μαρκαντωνάτου

Ενα πολύτιμο βιβλίο-οδηγός για τη σωστή χρήση της γλώσσας, το οποίο, με απλό, μεθοδικό και επαγωγικό τρόπο, μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε και να διορθώσουμε τα συνηθέστερα νοηματικά, ορθογραφικά και συντακτικά σφάλματα στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.

  • Συνοπτικοί κανόνες για την ορθογραφία, το τελικό –ν, τα σημεία στίξης, το σωστό μονοτονικό σύστημα.
  • Η ορθότερη ορθογραφική εκδοχή λέξεων με προβληματική ορθογραφία.
  • Οι πλέον εύχρηστες ομόηχες, ομόρριζες, παρώνυμες και συγγενικές εννοιολογικά λέξεις, με προσδιορισμό του ετυμολογικού και σημασιολογικού στίγματός τους.
  • Τα συνήθη λάθη στη χρήση ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, επιρρημάτων, αριθμητικών.
  • Οι αρχαϊκές και λατινικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε συχνά στη νέα ελληνική: η σημασία τους, με σχετικά παραδείγματα.
  • Σκαριφήματα για την προέλευση και την ιστορία της ελληνικής γλώσσας.
  • Βιβλιογραφία και Ευρετήρια.

Ο Γεράσιμος Αν. Μαρκαντωνάτος είναι κάτοχος πτυχίων Ελληνικής και Αγγλικής φιλολογίας, καθώς και διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Κλασική Φιλολογία. Υπηρέτησε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση και δίδαξε Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εχει δημοσιεύσει άρθρα και μελετήματα σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά, και έχει εκπονήσει ερμηνευτικές εκδόσεις των τραγωδιών του Σοφοκλή: «Οιδίπους Τύραννος», «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης», καθώς και της τραγωδίας του Ευριπίδη: «Ιφιγένεια εν Ταύροις». Εχει συμμετάσχει στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και έχει συγγράψει διάφορα βιβλία διδακτικής στήριξης των συναδέλφων του φιλολόγων. Επίσης, έχει εκπονήσει έξι λεξικά.

Και

ΒHMAgazino

Και στην απλή έκδοση των €2.

Ακολουθήστε το στο Google News