Υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για την «απονεύρωση» που πρέπει να κάνουμε όταν το θεωρεί απαραίτητο ο Οδοντίατρός μας, γι’ αυτό και συχνά η επίσκεψη για απονεύρωση συνοδεύεται από φόβο, πανικό ή καμιά φορά υπερβολικό άγχος και κατάρρευση στην οδοντιατρική καρέκλα.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να καταρριφθούν μερικοί μύθοι που αφορούν την απονεύρωση ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία και να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές γρήγορης και ανώδυνης απονεύρωσης.

Μύθος #1: Η απονεύρωση πονάει

Αυτή η αντίληψη οφείλεται σε ξεπερασμένες πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών, εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης που επικρατούσε τότε, αλλά και της έλλειψης τεχνογνωσίας και μέσων που είναι στη διάθεσή μας σήμερα και καθιστούν την εργασία του ειδικού ή γενικού Οδοντιάτρου πολύ πιο ανώδυνη και αποτελεσματική. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι το ίδιο ανεκτή, όπως και ένα σφράγισμα.

Η σύγχρονη προσέγγιση δίνει έμφαση στην καλή τοπική αναισθησία του ασθενή ή αλλιώς το καλό μούδιασμα  του ασθενή πριν την έναρξη της θεραπείας. Η λογική « θα το κάνουμε χωρίς μούδιασμα για να μπορούμε να καταλάβουμε πού είναι το νεύρο ή αν το νεύρο έχει νεκρωθεί » ανήκει στο παρελθόν.

Σήμερα είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενή  να μη νιώθει καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται με μέσα  αποτελεσματικής τοπικής αναισθησίας, όπως ειδικά gel αναισθησίας, με νεότερες τεχνικές ελέγχου και μείωσης της ενόχλησης από τη βελόνα, συσκευές με μικροβελόνες κλπ.

Μύθος #2: Η απονεύρωση παίρνει πολλές επισκέψεις για να τελειώσει

Η ενδοδοντική θεραπεία –απονεύρωση σήμερα είναι μια διαδικασία αποτελούμενη από ένα σύνολο μικροκινήσεων ακριβείας σε ένα πολύ περιορισμένο πεδίο, όπως είναι το δόντι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν αυτές οι κινήσεις σωστά είναι η χρήση του Οπτικού Οδοντιατρικού Μικροσκοπίου. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου και μόνο, μπορεί να επιτευχθούν γρήγορες και σωστές μικροκινήσεις με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σύντομο χρόνο. Πέρα από αυτά όμως χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση για τη χρήση Μικροσκοπίου. Για το λόγο αυτό, πρώτα στις ΗΠΑ το 1963 και αργότερα σε άλλες χώρες δημιουργήθηκε οδοντιατρική ειδικότητα που ασχολείται μόνο με την εκτέλεση ενδοδοντικών θεραπειών-απονευρώσεων και λέγεται Ενδοδοντολογία και ο ειδικός οδοντίατρος στις απονευρώσεις Ενδοδοντολόγος.

Οδοντίατρος προσπαθεί με το γυμνό μάτι να εκτελέσει σωστά μια ενδοδοντική θεραπεία

Ο Ενδοδοντολόγος είναι εκείνος ο ειδικός οδοντίατρος που έχει λάβει περαιτέρω εκπαίδευση 2-3 ετών μετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής και έχει εξειδικευθεί στην εκτέλεση απονευρώσεων με ιδανικό τρόπο. Η γνώση του αλλά και η ευχέρεια του να χρησιμοποιεί το Μικροσκόπιο και άλλα τεχνολογικά μέσα τον καθιστούν ικανό να ολοκληρώσει οποιαδήποτε σχεδόν ενδοδοντική θεραπεία σε 1-2 επισκέψεις.

Ειδικός Ενδοδοντολόγος παρέχει ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) με χρήση οδοντιατρικού μικροσκοπίου

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ποσοστό επιτυχίας στην απονεύρωση άνω του 95%.

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ένας Ενδοδοντολόγος περιλαμβάνει ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις), επαναλήψεις αποτυχημένων απονευρώσεων, τραύματα στα δόντια, ακρορριζεκτομές, αντιμετώπιση οδοντικών αποστημάτων, πόνου στα δόντια και εμφάνιση ραγισμάτων στα δόντια.

Δεν αναλαμβάνει τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες,όπως σφραγίσματα, γέφυρες κλπ, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του Οδοντιάτρου που σας παρακολουθεί, με τον οποίο και συνεργάζεται στενά.

Μύθος #3: Καλύτερο από απονεύρωση είναι να γίνει εξαγωγή του δοντιού

Η χειρότερη από όλες τις λανθασμένες αντιλήψεις. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το φυσικό σας δόντι. Οτιδήποτε τεχνητό τοποθετηθεί στη θέση του δοντιού είναι πολύ πιθανό να συνεπάγεται στο μέλλον περιορισμούς στην κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών, ουλίτιδα, φθορά ή ξεκόλλημα των τεχνητών κατασκευών κλπ. Η διατήρηση των φυσικών δοντιών είναι σημαντική για την σωστή διατροφική ισορροπία και λήψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Μια σωστή ενδοδοντική θεραπεία είναι η ενδεδειγμένη και πιο οικονομική θεραπεία για τη διάσωση ενός δοντιού. Ένα δόντι με μια σωστή απονεύρωση και την τοποθέτηση μιας στεφάνης (θήκης) αμέσως μετά, είναι το ίδιο υγιές και ανθεκτικό με ένα άθικτο δόντι. Τέτοια απονευρωμένα δόντια έχουν παραμείνει υγιή και ανθεκτικά για πάρα πολλά χρόνια σε εκατομμύρια ασθενείς.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το στο Google News