Η Λίλιθ ή Μαύρη Σελήνη, συνιστά τη σκοτεινή πλευρά του ευατού μας. Πλευρές του χαρακτήρα μας που αρνούμεαστε να δεχθούμε ότι είναι έτσι. Μέσα από τη Λίλιθ μαθαίνουμε γιατί έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στον χαρακτήρα μας που δε μας αρέσουν.

Λίλιθ στον Κριό

 
Από 1/10/1922 έως 27/6/1923
Από 7/8/1931 έως 1/5/1932
Από 11/6/1940 έως 7/3/1941
Από 17/4/1949 έως 10/1/1950
Από 20/2/1958 έως 15/11/1958
Από 27/12/1966 έως 21/9/1967
Από 1/11/1975 έως 26/7/1976
Από 6/9/1984 έως 1/6/1985
Από 12/7/1993 έως 6/4/1994
Από 18/5/2002 έως 10/2/2003
 

Λίλιθ στον Ταύρο 

Από 28/6/1923 έως 23/3/1924
Από 2/5/1932 έως 25/1/1933
Από 8/3/1941 έως 1/12/1941
Από 11/1/1950 έως 6/10/1950
Από 16/11/1958 έως 12/8/1959
Από 22/9/1967 έως 16/6/1968
Από 27/7/1976 έως 22/4/1977
Από 2/6/1985 έως 25/2/1986
Από 7/4/1994 έως 1/1/1995
Από 11/2/2003 έως 6/11/2003
 

Λίλιθ στους Διδύμους

 
Από 23/3/1924 έως 16/12/1924
Από 26/1/1933 έως 22/10/1933
Από 2/12/1941 έως 27/8/1942
Από 7/10/1950 έως 3/7/1951
Από 13/8/1959 έως 7/5/1960
Από 17/6/1968 έως 13/3/1969
Από 23/4/1977 έως 16/1/1978
Από 26/2/1986 έως 22/11/1986
Από 2/1/1995 έως 27/9/1995
Από 7/11/2003 έως 2/8/2004
 

Λίλιθ στον Καρκίνο 

 
Από 17/23/1924 έως 11/9/1925
Από 23/10/1933 έως 18/7/1934
Από 28/8/1942 έως 23/5/1943
Από 4/7/1951 έως 28/3/1952
Από 8/5/1960 έως 31/1/1961
Από 14/3/1969 έως 7/12/1969
Από 17/1/1978 έως 12/10/1978
Από 23/11/1986 έως 18/8/1987
Από 28/9/1995 έως 22/6/1996
Από 3/8/2004 – 29/4/2005
 

Λίλιθ στον Λέων 

 
Από 12/9/1925 έως 8/6/1926
Από 19/7/1934 έως 13/4/1935
Από 24/5/1943 έως 17/2/1944
Από 29/3/1952 έως 22/12/1952
Από 1/2/1961 έως 28/10/1961
Από 8/12/1969 έως 2/9/1970
Από 13/10/1978 έως 9/7/1979
Από 19/8/1987 έως 13/5/1988
Από 23/6/1996 έως 19/3/1997
 

Λίλιθ στην Παρθένο 

Από 9/6/1926 έως 4/3/1927
Από 14/4/1935 έως 7/1/1936
Από 18/2/1944 έως 12/11/1944
Από 23/12/1952 έως 17/9/1953
Από 29/10/1961 έως 24/7/1962
Από 3/9/1970 έως 29/5/1971
Από 10/7/1979 έως 3/4/1980
Από 14/5/1988 έως 6/2/1989
Από 20/3/1997 έως 13/12/1997
 

Λίλιθ στον Ζυγό 

Από 5/3/1927 έως 28/11/1927
Από 8/1/1936 έως 3/10/1936
Από 13/11/1944 έως 8/8/1945
Από 18/9/1953 έως 14/6/1954
Από 25/7/1962 έως 19/4/1963
Από 30/5/1971 έως 23/2/1972
Από 4/4/1980 έως 28/12/1980
Από 7/2/1989 έως 3/11/1989
Από 14/12/1997 έως 8/9/1998
 

Λίλιθ στον Σκορπιό 

Από 29/11/1927 έως 24/8/1928
Από 4/10/1936 έως 29/6/1937
Από 9/8/1945 έως 5/5/1946
Από 15/6/1954 έως 10/3/1955
Από 20/4/1963 έως 14/1/1964
Από 24/2/1972 έως 18/11/1972
Από 29/12/1980 έως 24/9/1981
Από 4/11/1989 έως 30/7/1990
Από 9/9/1998 έως 4/6/1999
 

Λίλιθ στον Τοξότη

 
Από 25/8/1928 έως 20/5/1929
Από 30/6/1937 έως 25/3/1938
Από 6/5/1946 έως 29/1/1947
Από 11/3/1955 έως 4/12/1955
Από 15/1/1964 έως 9/10/1964
Από 19/11/1972 έως 14/8/1973
Από 25/9/1981 έως 20/6/1982
Από 31/7/1990 έως 25/4/1991
Από 5/6/1999 έως 29/2/2000
 

Λίλιθ στον Αιγόκερω 

Από 21/5/1929 έως 13/2/1930
Από 26/3/1938 έως 20/12/1938
Από 30/1/1947 έως 25/10/1947
Από 5/12/1955 έως 30/8/1956
Από 10/10/1964 έως 5/7/1965
Από 15/8/1973 έως 11/5/1974
Από 21/6/1982 έως 16/3/1983
Από 26/4/1991 έως 20/1/1992
Από 1/3/2000 έως 24/11/2000
 

Λίλιθ στον Υδροχόο

Από 14/2/1930 έως 9/11/1930
Από 21/12/1939 έως 15/9/1939
Από 26/10/1947 έως 20/7/1948
Από 31/8/1956 έως 26/5/1957
Από 6/7/1965 έως 31/3/1966
Από 12/5/1974 έως 4/2/1975
Από 17/3/1983 έως 10/12/1983
Από 21/1/1992 έως 15/10/1992
Από 25/11/2000 έως 20/8/2001
 

Λίλιθ στους Ιχθείς

 
Από 10/11/1930 έως 6/8/1931
Από 16/9/1939 έως 10/6/1940
Από 21/7/1948 έως 16/4/1949
Από 27/5/1957 έως 19/2/1958
Από 1/4/1966 έως 26/12/1966
Από 5/2/1975 έως 31/10/1975
Από 11/12/1983 έως 5/9/1984
Από 16/10/1992 έως 11/7/1993
Από 21/8/2001 έως 17/5/2002
Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: