Αξιολόγηση ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου της Roche για την αντιμετώπιση της Covid-19 ξεκίνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Η θεραπεία RoActerma (τοσιλιζουμάμπτη), η οποία κανονικά χρησιμοποιείται για αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, προτείνεται ως υποψήφια θεραπεία για νοσηλευόμενους ενήλικους ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και χρειάζονται επιπλέον οξυγόνο ή αναπνευστήρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΜΑ, το RoActemra θεωρείται πιθανή θεραπεία λόγω της ικανότητάς του να εμποδίζει τη δράση της ιντερλευκίνης-6, μιας ουσίας που συνδέεται με τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που απειλούν ορισμένους ασθενείς.

Η Επιτροπή του ΕΜΑ για τα Ανθρώπινα Φάρμακα (CHMP) θα διενεργήσει επείγουσα αξιολόγηση των δεδομένων της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από τέσσερις μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του ΕΜΑ, αναμένεται έως τα μέσα Οκτωβρίου, εκτός εάν απαιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ