Μητρώο εθελοντών για όσους ενδιαφέρονται να μετέχουν σε κλινικές μελέτες για εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, άνοιξε και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Vaccelerate».

Στη νέα αυτή βάση δεδομένων μπορούν να εγγραφούν ανεξαρτήτως ηλικίας, όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της COVID-19 και των μεταλλάξεων της για το σύνολο του πληθυσμού.

Το Vaccelerate, εντάσσεται στις δράσεις του «HERA Incubator», του ευρωπαϊκού σχεδίου ετοιμότητας για την COVID-19, και στοχεύει στην υποστήριξη άμεσων δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία της Ευρώπης έναντι των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2. Αποτελεί συνεργατική πρωτοβουλία από διάφορους φορείς, ερευνητικές επιστημονικές ομάδες, εταιρείες βιοτεχνολογίας, και δημόσιες Αρχές στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας και άλλοι Πανεπιστημιακοί και  Ερευνητικοί Φορείς της χώρας.

Στην Ευρώπη

Ήδη, περισσότεροι από 85.667 πολίτες από 19 χώρες, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών σε μία κρίσιμη καμπή για τη διαχείριση της πανδημίας, με τα εμβόλια κατά του ιού να αποδεικνύουν – έπειτα από περισσότερες από 7 δις. δόσεις που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως μέχρι σήμερα – ότι αποτελούν το πιο ισχυρό και ασφαλές μέσο που διαθέτουμε για να επανέλθουμε σύντομα στην κανονικότητα.

Ιδιαίτερα θετικοί εμφανίστηκαν οι Γάλλοι πολίτες, με την εγγραφή τους στο Vaccelerate ύστερα από σχετική ενημερωτική καμπάνια.

Πώς λειτουργεί

Όσοι εγγραφούν στο Μητρώο Εθελοντών θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά εφόσον μελλοντικές μελέτες εμβολιασμού ταιριάξουν στο προφίλ τους, και στη συνέχεια θα αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θέλουν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές της μελέτης εμβολιασμού για τον SARS-CοV-2 για να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το ανήλικο παιδί τους στο Μητρώο Εθελοντών. Με βάση τα δεδομένα που παρέχει ο κηδεμόνας δημιουργείται το προφίλ του παιδιού και εφόσον αυτό ταιριάζει σε μελλοντικές μελέτες εμβολιασμού κατά του SARS-CοV-2, ο κηδεμόνας ενημερώνεται, λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών των μελετών και εναπόκειται σε αυτόν να αποφασίσει εάν θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί τους για να λάβει περισσότερες σχετικές πληροφορίες.

Οι μελέτες εμβολιασμού COVID-19 διοργανώνονται από πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Από την εγγραφή στη βάση δεδομένων δεν προκύπτει οποιαδήποτε δέσμευση για τον εθελοντή, ο οποίος μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του ανά πάσα στιγμή και τα στοιχεία του θα διαγραφούν.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών γίνεται μέσω του συνδέσμου https://www.vaccelerate.org/volunteer-registry/

Η βάση δεδομένων του Μητρώου λειτουργεί υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, του CECAD, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κολωνίας, του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Λοιμώξεων (DZIF) και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας.

Το Πρόγραμμα Vaccelerate συντονίζεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κολωνίας και συμμετέχουν σε αυτό 29 εταίροι από  κράτη-μέλη της Ε.Ε. και συνδεδεμένες με αυτή χώρες. Για την Ελλάδα, συντονιστής και διαχειριστικός εταίρος του Προγράμματος έχει ορισθεί από την Ε.Ε. το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO.