Διευκρινίσεις για τα στατιστικά στοιχεία της επιδημιολογικής έκθεσης Covid-19 δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), απαντώντας σε «ερμηνείες για αριθμητικές διαφορές», τόσο στα κρούσματα, όσο και στους θανάτους».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, τυχόν αποκλίσεις στα νούμερα «αφορούν επικαιροποιημένα στοιχεία και όχι διαφορετικές εκτιμήσεις».

«Το σύνολο των κρουσμάτων COVID-19 ανεξάρτητα από τον ημερήσιο αριθμό νέων κρουσμάτων που ανακοινώνεται από τον ΕΟΔΥ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και την ενσωμάτωση κρουσμάτων, που μπορεί να δηλωθούν με καθυστέρηση στο εθνικό μητρώο ασθενών με COVID-19 (σημείωση: η ανακοίνωση των κρουσμάτων που δηλώθηκαν με καθυστέρηση στο μητρώο, γίνεται αθροιστικά κάθε Τρίτη)».

«Επίσης, ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων επικαιροποιείται συνεχώς ανεξάρτητα από τον αριθμό νέων κρουσμάτων, λόγω των νέων στοιχείων που προκύπτουν από τη διαδικασία διερεύνησης κρουσμάτων (π.χ. οι αποχαρακτηρισμοί). Ανάλογα, ισχύει και όταν υπάρχουν καθυστερημένες δηλώσεις θανάτων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19» αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Κατά συνέπεια, αναφέρει ο Οργανισμός, σε ό,τι αφορά στο σύνολο των κρουσμάτων, «τα όσα προαναφέρθηκαν εκφράζονται με δύο επεξηγηματικές υποσημειώσεις (1, 2), που αναγράφονται στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας της έκθεσης. Σχετικά με τον αριθμό των θανάτων, η αντίστοιχη υποσημείωση 3, αναγράφεται στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας της έκθεσης».

Ακολουθήστε το στο Google News