Εξήντα ένα εμβόλια σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, στοχεύουν στην προστασία από ανθεκτικά μικρόβια που προκαλούν λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή.

Προτεραιότητα στα συγκεκριμένα εμβόλια, ιδίως αυτά που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην πρώτη έκθεσή του για την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων κατά της μικροβιακής αντοχής.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει την σκοπιμότητα ανάπτυξης των εμβολίων κατά των ανθεκτικών μικροβίων, προειδοποιώντας ότι τα περισσότερα από αυτά δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμα σύντομα.

Τονίζει όμως την ανάγκη για επιτάχυνση των κλινικών μελετών για τα εμβόλια που αφορούν ανθεκτικά στελέχη μικροβίων, καθώς και για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των εμβολίων αυτών.

Η μικροβιακή αντοχή, αποτελεί μια σιωπηλή πανδημία σύμφωνα με τον Οργανισμό, προκαλώντας μια αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Κάθε χρόνο, οι ανθεκτικές βακτηριακές λοιμώξεις σχετίζονται με σχεδόν 4,95 εκατομμύρια θανάτους, από τους οποίους οι 1,27 εκατομμύρια θάνατοι να αποδίδονται άμεσα στην αντιμικροβιακή αντοχή. Η αντιμικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα. Όταν ένα άτομο μολυνθεί από αυτά τα μικρόβια, η μόλυνση λέγεται ότι είναι ανθεκτική στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Αυτές οι λοιμώξεις είναι συχνά δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Ισχυρό μέσο για την πρόληψη όλων των λοιμώξεων είναι τα εμβόλια, τα οποία μάλιστα μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση των ανθεκτικών μικροβίων.

Η έκθεση του ΠΟΥ στοχεύει να καθοδηγήσει τις επενδύσεις της έρευνας σε εμβόλια που θα μειώσουν την αντιμικροβιακή αντοχή.

«Η πρόληψη των λοιμώξεων με τον εμβολιασμό μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών, η οποία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες των ανθεκτικών λοιμώξεων. Ωστόσο, από τα έξι πιο σημαντικά παθογόνα μικρόβια που ευθύνονται για θανάτους λόγω ανθεκτικών λοιμώξεων, μόνο ένα, η πνευμονιοκοκκική νόσος (Streptococcus pneumoniae) έχει εμβόλιο», δήλωσε η Δρ Hanan Balkhy, Βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, υπεύθυνη για την μικροβιακή αντίσταση. «Η προσιτή και δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια που σώζουν ζωές, όπως αυτά του πνευμονιόκοκκου, είναι επείγουσα ανάγκη για να σωθούν ζωές και να μειωθεί η αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά», πρόσθεσε.

 Υπάρχοντα εμβόλια

Η έκθεση του ΠΟΥ ζητά δίκαιη και καθολική πρόσβαση στα εμβόλια που υπάρχουν ήδη, ειδικά σε πληθυσμούς με περιορισμένους πόρους. Ήδη, υπάρχουν εμβόλια εναντίον τεσσάρων παθογόνων βακτηρίων που αποτελούν προτεραιότητα: της πνευμονιοκοκκικής νόσου από πνευμονιοκοκκικό στρεπτόκοκκο, του αιμόφιλου ινφλουέντζας Β, της φυματίωσης και του τυφοειδή πυρετού.

Τα τρέχοντα εμβόλια BCG κατά της φυματίωσης δεν προστατεύουν επαρκώς από τη φυματίωση και η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εμβολίων κατά της φυματίωσης θα πρέπει να επιταχυνθεί.

Τα υπόλοιπα τρία εμβόλια είναι αποτελεσματικά και πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων που τα λαμβάνουν για να συμβάλουμε στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και στην πρόληψη περαιτέρω θανάτων.

Αργούν τα νέα εμβόλια

Σημαντικά στον παγκόσμιο αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής, τα βακτήρια που αναφέρονται στον κατάλογο παθογόνων προτεραιότητας αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία ακριβώς λόγω της αντοχής τους στα αντιβιοτικά – αλλά για την ώρα, τα αναμενόμενα προς έγκριση εμβόλια κατά των μικροβίων είναι πολύ λίγα, είναι απίθανο να είναι διαθέσιμα άμεσα και γι΄ αυτό χρειάζονται εναλλακτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη λοιμώξεων σε προτεραιότητα λόγω ανθεκτικών μικροβίων.

Ο Δρ Haileyesus Getahun, Διευθυντής του Διεθνούς Συντονιστικού Τμήματος Αντιμικροβιακής Αντίστασης του ΠΟΥ σημείωσε πως «Απαιτούνται ανατρεπτικές προσεγγίσεις για να εμπλουτιστεί η έρευνα και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εμβολίων. Τα διδάγματα από την ανάπτυξη εμβολίων Covid 19 και τα εμβόλια mRNA προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για διερεύνηση των υπό ανάπτυξη εμβολίων κατά των βακτηρίων».

Η έκθεση εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η καινοτομία και η ανάπτυξη εμβολίων, όπως τα παθογόνα μικρόβια που προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις, αλλά και η δυσκολία να προσδιοριστεί ο πληθυσμός – στόχος από τους νοσοκομειακούς ασθενείς, το κόστος και η πολυπλοκότητα των κλινικών μελετών για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και η έλλειψη ρυθμιστικού και πολιτικού προηγούμενου για τα εμβόλια κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

«Η ανάπτυξη εμβολίων είναι δαπανηρή και επιστημονικά προκλητική, συχνά με υψηλά ποσοστά αποτυχίας και για τους επιτυχημένους υποψήφιους πολύπλοκες κανονιστικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα από την ανάπτυξη εμβολίων για την COVID και να επιταχύνουμε την αναζήτησή μας για εμβόλια για την αντιμετώπιση της αντίστασης στα αντιμικροβιακά», δήλωσε η Δρ Kate O’Brien, Διευθύντρια του Τμήματος Ανοσοποίησης, Εμβολίων και Βιολογικών στον ΠΟΥ.