Από το φύλο του δότη φαίνεται ότι εξαρτάται η επιτυχία της μεταμόσχευσης νεφρού, με μεγαλύτερες πιθανότητες αποτυχίας σε περίπτωση που ο δότης είναι άνδρας και ο λήπτης γυναίκα, υποστηρίζει πανευρωπαϊκή έρευνα.

Σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση «Lancet», η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 195.000 λήπτες οργάνων σε περίπου 400 ευρωπαϊκά κέντρα για το διάστημα 1985-2004. Έδειξε, λοιπόν, ότι οι μεταμοσχεύσεις νεφρών ανδρών σε γυναίκες είχαν κίνδυνο αποτυχίας της τάξεως του 8% κατά το πρώτο έτος, ποσοστό το οποίο μειώνονταν στο 6% μέσα στην πρώτη δεκαετία από την επέμβαση.

Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, σημαντικό ρόλο στην αποδοχή του οργάνου από τις ασθενείς φαίνεται ότι παίζει ένα συγκεκριμένο ανδρικό χρωμόσωμα, υπεύθυνο για μια αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει την απόρριψή του από το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Οι ειδικοί, πάντως, υποστηρίζουν ότι στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το φύλο τόσο του δότη όσο και του λήπτη, με τις γυναίκες λήπτες να λαμβάνουν μοσχεύματα από άλλες γυναίκες όποτε αυτό είναι εφικτό.

Διαβάστε ακόμη:
Στην καρδιά της έρευνας. Μεταμόσχευση κυττάρων για τη θεραπεία του διαβήτη
http://www.vita.gr/html/ent/027/ent.1027.asp

Πόσο καλά προστατεύετε τα νεφρά σας;
http://www.vita.gr/html/ent/357/ent.1357.asp

Μεταμοσχεύσεις χωρίς φάρμακα
http://www.vita.gr/html/ent/722/ent.4722.asp


Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: