Οι Βρετανοί ξεκινούν μια έρευνα που θα βοηθήσει και τους τετράποδους συντρόφους μας, δηλαδή τους σκύλους. Συγκεκριμένα, ζητούν από το Διαδίκτυο στοιχεία από τους ιδιοκτήτες 20.000 λαμπραντόρ ριτρίβερς, ώστε να διαπιστώσουν ποιες συνήθειες ή περιβαλλοντικές συνθήκες βοηθούν τα ζώα και ποιες όχι. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων θα πρέπει να δίνουν κάθε μήνα στοιχεία για τη διατροφή του ζώου, το καθημερινό περπάτημα ή τρέξιμό του, πληροφορίες για το περιβάλλον (π.χ. αστικό κέντρο, επαρχία, βιομηχανική επιβάρυνση κλπ.)

Από όλα αυτά τα στοιχεία, οι ειδικοί ελπίζουν να καταλήξουν σε λίγο σαφέστερα συμπεράσματα για το τι ωφελεί τα σκυλιά. Η συγκεκριμένη ράτσα επελέγη επειδή είναι η συνηθέστερη στη Βρετανία, από όπου ξεκινά η έρευνα.

Δείτε επίσης: