Σφυγμομέτρηση στη Βρετανία έδειξε ότι τα γυαλιά μάς κάνουν να φαινόμαστε 3 χρόνια μεγαλύτεροι όταν είμαστε νέες ή νέοι και 5 χρόνια μεγαλύτεροι όταν είμαστε άνω των 45. Η έρευνα στηρίχτηκε στις απαντήσεις 4.000 ατόμων, τα οποία χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Και στις 2 ομάδες επιδείχθηκαν οι φωτογραφίες 10 προσώπων – αυτά ήταν ίδια και για τις 2 ομάδες. Σε άλλους, όμως, έδειξαν τις φωτογραφίες των ατόμων αυτών με γυαλιά και σε άλλους χωρίς. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι η ηλικία του ίδιου προσώπου εξετιμάτο στα 22-23 έτη όταν το άτομο δεν έφερε γυαλιά και στα 25-26 έτη όταν τα φορούσε. Αντίστοιχα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι ερωτώμενοι που έβλεπαν τη φωτογραφία του άνδρα ή της γυναίκας χωρίς τα γυαλιά εκτιμούσαν την ηλικία του/της στα 45-46, ενώ όσοι έβλεπαν τη φωτογραφία του ίδιου ατόμου με γυαλιά εκτιμούσαν την ηλικία του στα 50-51.

Επίσης, τα άτομα με γυαλιά θεωρούνταν λιγότερο δυνατά (μυϊκά) και παράλληλα κρίνονταν πιο εύκολα ως «άτομα χωρίς ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση» και ως «ικανά σε ό,τι έχει σχέση με υπολογιστές».

Η ίδια έρευνα, επίσης, έδειξε ότι το 25% όσων φορούν γυαλιά θυμούνται ότι στο σχολείο οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές τους τούς πείραζαν συχνά γι’ αυτό το ζήτημα.

Η έρευνα έγινε από κλινική που κάνει οφθαλμολογικές διορθωτικές επεμβάσεις με λέιζερ, αλλά τα συμπεράσματά της δεν είναι απαραιτήτως βεβιασμένα. Ψυχολόγοι που ανέλυσαν την έρευνα είπαν ότι «απλώς δείχνει πόσο βιαστικά κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους ως κοινωνία, ρίχνοντάς τους απλώς μια ματιά».

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: