Περιβαλλοντικοί και γενετικοί λόγοι φαίνεται πώς συμβάλλουν στην «προτίμηση» της σκλήρυνσης κατά πλάκας προς το γυναικείο φύλο.

Σύμφωνα με έρευνα Βρετανών που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Neurology, η ανάλυση των γονιδίων 7.000 ατόμων από 1.055 οικογένειες που είχαν ένα μέλος τους προσβεβλημένο από τη συγκεκριμένη πάθηση, έδειξε ότι ενώ η ασθένεια αυτή προσέβαλε εξίσου τα δύο φύλα πριν από έναν αιώνα, τώρα προτιμά σε πολύ υψηλό ποσοστό τις γυναίκες. Σήμερα, συγκεκριμένα, το 75 των πασχόντων από τη νόσο, είναι γυναίκες.

Οι ίδιοι ειδικοί αναζήτησαν ποια γονίδια και παράγοντες μπορεί ειδικότερα να ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πλέον «ύποπτα» είναι αυτά που σχετίζονται με την ιστοσυμβατότητα του οργανισμού του ατόμου και είναι αρκετά ευάλωτα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (ατμοσφαιρικούς, διατροφικούς και άλλους).

Ένας συγκεκριμένος γονότυπος, ο HLA DRB1-15 φαίνεται πως παίζει τον κεντρικότερο ρόλο στην «μετάδοση» της συγκεκριμένης ασθένειας από γενιά σε γενιά και η έρευνα έδειξε ότι κληρονομείται πολύ συχνότερα από τις γυναίκες προγόνους προς τις γυναίκες απογόνους παρά από την ανδρική πλευρά. Αυτό το γεγονός (ότι ο γονότυπος κληρονομείται πιο εύκολα από τη γυναικεία πλευρά) ερμηνεύει και το γιατί σήμερα νοσούν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες. Όμως, αυτό το γονίδιο υπήρχε και παλιότερα. Γιατί, λοιπόν, δεν νοσούσαν και το 1900 περισσότερες γυναίκες αν «κληρονομείτο» εύκολα κυρίως από τις γυναίκες;

Σε αυτό οι ειδικοί απαντούν ότι φταίει κάτι στο περιβάλλον. Οι γυναίκες δηλαδή είχαν την ατυχία να φέρουν ένα γονίδιο «ευαίσθητο» στη σκλήρυνση κατά πλάκας και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Όταν λοιπόν κάτι στο περιβάλλον (άγνωστο τι ακριβώς) εμφανίστηκε πριν από περίπου 100 χρόνια και «ενόχλησε» το γονίδιο αυτό, οι παθήσεις που συνδέονταν μαζί του άρχισαν να εκδηλώνονται κυρίως στον πληθυσμό που έφερε το γονίδιο σε υψηλότερο ποσοστό, δηλαδή στον γυναικείο.

Απομένει τώρα να διερευνηθεί ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να ενοχλούν το συγκεκριμένο γονίδιο ή την ομάδα γονιδίων που σχετίζονται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας ώστε να βρεθεί ίσως τρόπος η ασθένεια να προλαμβάνεται.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: