Νεότερη έρευνα δείχνει ότι, ειδικά για τις γυναίκες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη λειτουργία του κυκλοφορικού τους ίσως να μην είναι η υψηλή χοληστερίνη, όπως συμβαίνει συνήθως στους άνδρες, αλλά τα πολλά λιπίδια.

Συγκεκριμένα, δανοί ερευνητές μελέτησαν δεκάδες συναφείς έρευνες των τελευταίων 32 ετών και για πρώτη φορά διαπίστωσαν με σαφήνεια ότι τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε άνδρες και γυναίκες. Παράλληλα, ειδικά για τις γυναίκες, διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος ήταν αυξημένος ακόμα και όταν η χοληστερίνη τους ήταν σχετικά χαμηλή. Η επικεφαλής της έρευνας, δρ. Marianne Benn από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, είπε σχετικά τα εξής:

«Ήταν η πρώτη φορά που εξετάστηκε ο κίνδυνος εγκεφαλικού από τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με τον κίνδυνο από τα υψηλά επίπεδα της χοληστερίνης. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα τριγλυκερίδια πρέπει να ελέγχονται πιο αποτελεσματικά σε άνδρες και γυναίκες, αλλά κυρίως στις γυναίκες. Δηλαδή, και στους άνδρες διαπιστώσαμε ότι τα τριγλυκερίδια αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό, όμως συχνότερα τους απειλούν όταν είναι κάπως αυξημένη και η χοληστερίνη τους.

»Το ίδιο δεν διαπιστώθηκε να ισχύει όμως και για τις γυναίκες, όπου φάνηκε ότι αυτά καθαυτά τα τριγλυκερίδια αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού ανεξαρτήτως της χοληστερίνης, που μπορεί να κυμαίνεται σε ιδανικά επίπεδα».

Η έρευνα δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση «Annals of Neurology».

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: