Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής έρευνας E.QUI.PP («European Quitting: Progress and Pathways») για την πρόοδο ευρωπαϊκών χωρών στην καταπολέμηση του καπνίσματος, περισσότεροι από 78 εκατομμύρια καπνιστές στην Ευρώπη θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Οι μισοί από αυτούς που το προσπάθησαν θεωρούν τις υπηρεσίες για τη διακοπή του καπνίσματος ανεπαρκείς.

Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ειδικοί στη διακοπή καπνίσματος, από όλη την Ευρώπη, ενώ στην έρευνα πήραν μέρος 2.482 επαγγελματίες Υγείας, 20.010 καπνιστές και 22.683 μη καπνιστές από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Η E.QUI.PP έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος και του Καπνού (ENSP).

Όσον αφορά την Ελλάδα, η έκθεση έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Κατέχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό καπνιστών από όλα τα μέλη του ΟΟΣΑ (35% των ενηλίκων).
  • Οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα σκοτώνουν περίπου 20.000 άτομα το χρόνο.
  • Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για θεραπείες διακοπής καπνίσματος και υπηρεσίες υποστήριξης των καπνιστών που θέλουν να το διακόψουν.
  • Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος.
  • Το 34% του κοινού πιστεύει ότι οι επαγγελματίες Υγείας πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη εκπαίδευση σε θέματα διακοπής του καπνίσματος.
Αν και τα αποτελέσματα για τη χώρα μας φαίνονται ενθαρρυντικά, ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, εμφανίζουμε ακόμα μεγάλα κενά όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες, την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και των γιατρών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των θεραπειών απεξάρτησης από τη νικοτίνη, τον αριθμό Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος. Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ενηλίκων καπνιστών κατά 10% μέχρι το 2012, πρέπει την αλλαγή νοοτροπίας να ακολουθήσει και αλλαγή πολιτικού σχεδιασμού.
Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: