Δεν πρόκειται για εξέταση αίματος, ούτε για κάποια απεικονιστική μέθοδο. Φαίνεται όμως πως είναι δυνατό να εκτιμηθεί η γονιμότητα ενός άνδρα μετρώντας την απόσταση ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό. Με απλά λόγια, οι ειδικοί εικάζουν ότι το μήκος του ανδρικού καβάλου σχετίζεται με την αναπαραγωγική ικανότητα.

Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξαν οι ερευνητές του Bayol College of Medicine, οι οποίοι μέτρησαν τη συγκεκριμένη απόσταση σε 56 υγιείς άνδρες και σε 117 άνδρες με προβλήματα υπογονιμότητας. Διαπίστωσαν ότι οι υπογόνιμοι άνδρες είχαν σημαντικά μικρότερη απόσταση μεταξύ του οσχέου και του πρωκτού συγκριτικά με τους γόνιμους.

Το συμπέρασμα της έρευνας συμφωνεί και με άλλη πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Rochester, όπου διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες με τη μικρότερη απόσταση μεταξύ οσχέου και πρωκτού είχαν και τις μικρότερες τιμές όσον αφορά τον αριθμό, την κινητικότητα και την ποιότητα των σπερματοζωαρίων.

Επίσης, έρευνες σε ζώα έχουν δείξει ότι η εν λόγω απόσταση είναι ένας σημαντικός δείκτης της ομαλής ανάπτυξης του γενετικού συστήματος και μπορεί να είναι πιο μικρή στα αρσενικά με προβλήματα στη διάπλαση και τη λειτουργικότητα των όρχεων.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέτρηση προκειμένου να εκτιμηθεί η γονιμότητα ενός άνδρα. Είναι απαραίτητο να γίνουν πρόσθετες έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια αυτής της μεθόδου, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: