Σε μια εποχή που το κλίμα του πλανήτη αλλάζει και οι φυσικοί πόροι λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο, η περιβαλλοντική δράση γίνεται μια ουσιαστική ανάγκη για όλους.


Το ξίδι ΤΟΠ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές που εξοικονομούν φυσικούς πόρους σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής. Γι’ αυτό και όλες οι συσκευασίες των προϊόντων του είναι πλήρως ανακυκλώσιμες.


Η σημασία της ανακύκλωσης είναι τεράστια, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και στη μείωση των απορριμμάτων, εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους. Έτσι, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών.


Με στόχο να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, το ΤΟΠ έχει ως πολιτική του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Πάντα, όμως, με σεβασμό προς την ασφάλεια των υπαλλήλων και του περιβάλλοντος, αλλά και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα.


Η έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων βασίζεται στην προσεκτική επιλογή των προμηθευτών και των πρώτων υλών. Επίσης, μια σειρά αυστηρών ελέγχων σε οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή των προϊόντων εξασφαλίζει την κορυφαία ποιότητά τους και την ασφάλεια της παραγωγής τους.


Το ΤΟΠ έχει εγκαταστήσει και πιστοποιήσει τα παρακάτω διεθνή συστήματα διαχείρισης που αφορούν στην ποιότητα και στο περιβάλλον:


•ISO 22000:2005 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων.


•ISO 9001:2000 για τη Διαχείριση Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.


•ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.


•ΙSO 18001:2007 για την Εργασιακή Υγιεινή και Ασφάλεια.


•SA 8000:2008 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.


Στο πλαίσιο των παραπάνω συστημάτων, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στον τομέα της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, δημιουργώντας μοντέρνα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, μοντέρνες γραμμές εμφιάλωσης, συστήματα μείωσης κατανάλωσης νερού και ενέργειας και συστήματα ολικής ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Ακολουθήστε το στο Google News