Γεια σας, είμαι 30 χρονών, 60 κιλά και 1.76 ύψος. Ήθελα να ρωτήσω αν τα κιλά μου είναι καλά για το ύψος μου ή αν πρέπει να χάσω βάρος. Πόσα πρέπει να είναι τα κιλά κανονικά για το ύψος μου;
Χριστίνα

Το εύρος του φυσιολογικού βάρους καθορίζεται από το Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) που είναι το πηλίκο του βάρους (σε κιλά) δια το ύψος (σε μέτρα) υψωμένο στο τετράγωνο (Β/Υ2). Αν το αποτέλεσμα αυτής της μαθηματικής πράξης είναι μεταξύ 18,5 και 25,0 το βάρος θεωρείται φυσιολογικό. Στη δική σας περίπτωση ο Δ.Μ.Σ. είναι 19,36, άρα έχετε απόλυτα φυσιολογικό βάρος. Φυσικά, ο δείκτης αυτός αφορά το εύρος του υγιούς σωματικού βάρους και δεν εξετάζει την πλευρά της αισθητικής. Ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος αρμόδιος να κρίνει σε ποια από τις φυσιολογικές τιμές βάρους νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του.

Δείτε επίσης: