Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Διαδίκτυο μεταβάλλουν τη φύση της μνήμης μας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Science». Σε πειράματα των ψυχολόγων του Πανεπιστημίου της Columbia φάνηκε ότι όταν οι συμμετέχοντες καλούνταν να συγκρατήσουν πολλές πληροφορίες τις οποίες γνώριζαν ότι μπορούσαν να τις βρουν μετά σε έναν υπολογιστή, η ικανότητα απομνημόνευσής τους ήταν σχετικά μικρή. Μπορούσαν, όμως, να θυμηθούν πού ήταν αποθηκευμένες οι πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ζήτησαν από 2 ομάδες συμμετεχόντων να συγκρατήσουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Στην πρώτη ομάδα επισήμαναν ότι οι πληροφορίες βρίσκονταν αποθηκευμένες σε έναν αριθμό αρχείων στον υπολογιστή, ενώ στα άτομα της δεύτερης ομάδες τόνισαν ότι τα συγκεκριμένα αρχεία θα διαγράφονταν.

Όταν τους ζήτησαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που είχαν ακούσει, τα άτομα που γνώριζαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες είχαν πολύ καλύτερη απόδοση στην ανάκληση των πληροφοριών σε σύγκριση με εκείνους που γνώριζαν ότι τα στοιχεία βρίσκονταν στην μνήμη ενός υπολογιστή. Οι τελευταίοι, όμως, θυμούνταν με ακρίβεια σε ποιο αρχείο είχαν «σωθεί» οι πληροφορίες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ετοιμότητα των συμμετεχόντων να θυμηθούν το σημείο όπου ήταν αποθηκευμένες οι πληροφορίες και όχι τις ίδιες τις πληροφορίες είναι ένα σημάδι ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν χάνουν την ικανότητά τους να απομνημονεύουν πληροφορίες, απλώς οργανώνουν ένα μεγάλο όγκο διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμες.

Επισημαίνουν δε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και εκτός του κόσμου των υπολογιστών. Με άλλα λόγια, συχνά οι άνθρωποι δεν απομνημονεύουν πληροφορίες, αλλά συνηθίζουν να «καταχωρίζουν» στη μνήμη τους εκείνους τους γνωστούς, φίλους ή συναδέλφους που θεωρούνται καλά πληροφορημένοι σε συγκεκριμένα θέματα και τους ρωτούν όταν χρειάζονται σχετικές πληροφορίες.

Δείτε επίσης: