ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 100.000 ΠΟΛΙΤΕΣ, ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΕ ΒΟDY SHOP, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ (δείτε το link)

Δείτε επίσης: