Μέσα στην επόμενη δεκαετία οι επισκέψεις ανήλικων ασθενών με άσθμα στα επείγοντα των νοσοκομείων, λόγω αναπνευστικών κρίσεων, είναι πιθανό να αυξηθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η πρόβλεψη αυτή έγινε από τους ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Mount Sinai με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από το τμήμα Υγείας της πολιτείας της Νέας Υόρκης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, καθώς και τις εισαγωγές παιδιών με αναπνευστικές κρίσεις στα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της πολιτείας.

Εν συνεχεία, η ομάδα των ερευνητών εφάρμοσε ένα μοντέλο προσομοίωσης των επιπέδων του όζοντος για 5 συνεχόμενα χρόνια μέσα στη δεκαετία του 2020 με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από τη δεκαετία του 1990. Με βάση το μοντέλο αυτό, φάνηκε ότι αναμένεται μια συνολική μέση αύξηση κατά 7,3% των εισαγωγών στα νοσοκομεία εξαιτίας των κρίσεων του άσθματος σε παιδιά μέχρι την ηλικία των 17 ετών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν πιο δυναμικές προσπάθειες μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «American Journal of Preventive Medicine».

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: