Έκανα σαλπιγγογραφία. Τα ευρήματα είναι τα εξής: η μήτρα απεικονίζεται υπό κάμψη. Ευχερής ικανοποιητική σκιαγράφηση της ενδομητρίου κοιλότητας και των σαλπίγγων άμφω έως και τα κωδωνικά στόμια αυτών. Άπω τον έλεγχο του ενδοτραχηλικού σωλήνα και της ενδομητρίου κοιλότητας απεικονίζεται στρογγυλά σκιαγραφικά και έλλειμμα πληρώσεως τα οποία εντοπίζονται στον ισθμό της ενδομητρίου κοιλότητας και στον πυθμένα αυτής. Συσχέτιση με το γυναικολογικό ιστορικό και τον λοιπό απεικονιστικό έλεγχο της εξεταζόμενης. Αμφότερες οι σάλπιγγες κατέστη δυνατόν να απεικονισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης με ήπια και λεπτή σκιαγράφηση χωρίς εικόνα διατάσεως και με ικανοποιητική βατότητα. Στην καθυστερημένη όρθια λήψη απεικονίζεται ελεύθερη διάχυση του σκιαγραφικού μέσου στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Πώς τα βλέπετε τα αποτελέσματα γιατί καταλαβαίνω ελάχιστα;
σας ευχαριστώ πολύ
Ζέτα

Οι σάλπιγγες είναι διαβατές δηλαδή καλές αλλά λόγω έλλειψης πλήρωσης στον ισθμό του ενδομητρίου χρήζει υστεροσκόπησης.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: