Σε μια σταθερή σχέση μεταξύ 2 ατόμων που δεν έχουν πάει με διαφορετικούς συντρόφους μπορεί να δημιουργηθεί βλεννόρροια και αν ναι πως προκαλείται;
Μαρία

Δεν υπάρχει βλεννόρροια στις μέρες μας

Δείτε επίσης: