Ως «Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη» χαρακτηρίστηκαν τα νοσοκομεία «Αττικόν» και «Έλενα Βενιζέλου». Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση, καθώς είναι τα πρώτα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. που αξιολογήθηκαν και αναγνωρίστηκαν ως νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν η UNICEF και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος.

Από το 1991 που ξεκίνησε η πρωτοβουλία «Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη», περισσότερα από 15.000 νοσοκομεία σε 132 χώρες του κόσμου έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό είναι:
– Υιοθέτηση πολιτικής για το θηλασμό.
– Εκπαίδευση του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
– Πληροφόρηση των εγκύων για τα οφέλη του θηλασμού.
– Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν τον θηλασμό αμέσως μετά τη γέννηση.
– Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς μπορεί να διατηρηθεί η διατροφή των βρεφών με μητρικό γάλα ακόμα και αν πρέπει να αποχωριστούν τη μητέρα τους.
– Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμία άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους.
– Να εφαρμόζεται το σύστημα «rooming in», δηλαδή το νεογέννητο να είναι μαζί με τη μητέρα του 24 ώρες το 24ωρο.
– Ο θηλασμός να είναι χωρίς ωράριο και απεριόριστος.
– Να μη δίνονται πιπίλες ή μπιμπερό στα παιδιά που θηλάζουν.
– Να δημιουργούνται ομάδες υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική.

Δείτε επίσης: