Νέα έρευνα καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες ομάδες αίματος μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με εκείνους που έχουν άλλη ομάδα αίματος. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 62.000 γυναίκες και 28.000 άνδρες που συμμετείχαν στην Nurses’ Health Study και την Health Professionals Follow up Study αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν επί 20 έως 26 χρόνια.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με ομάδα αίματος ΑΒ είχαν κατά 26% πιο αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με εκείνους που έχουν ομάδα αίματος Ο. Στις γυναίκες μάλιστα η ομάδα αίματος Β συσχετίστηκε με αυξημένο κατά 15% κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με τις γυναίκες με ομάδα αίματος Ο.

Η ομάδα αίματος Α δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες. Ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Lu Qi, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, δήλωσε ότι «η ομάδα αίματος ΑΒ έδειξε να έχει το μεγαλύτερο συσχετισμό με το εγκεφαλικό».

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν γνωρίζουν πού μπορεί να οφείλεται ο συσχετισμός που ανακάλυψαν και αν αυτός αποτελεί δείκτη της ύπαρξης κάποιων άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Δείτε επίσης: