Γεια σας, έχω μια κιτρομηλιά και θέλω να την εμβολιάσω λεμονιά.
Ποια είναι η κατάλληλη εποχή και πως να κάνω τον εμβολιασμό;
ευχαριστώ!
Ιωάννα


Η κατάλληλη εποχή για να εμβολιάσετε είναι Απρίλιος – Μάιος. Θα
πρέπει να πάρετε οφθαλμό από λεμονιά, να κόψετε οφθαλμό από τη
νεραντζιά και να ενώσετε τον πρώτο οφθαλμό επάνω στο δέντρο και να το
δέσετε! Είναι λίγο δύσκολη διαδικασία, γι’ αυτό θα πρέπει κάποιος να σας
την δείξει ζωντανά. Καθώς επίσης χρειάζεστε και ειδικό μαχαίρι για
εμβολιασμούς και ράφια για αν δέσετε το σημείο της ένωσης!

Δείτε επίσης: