Κατά την άποψη των Ελλήνων, σε έρευνα που έγινε, πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας επίδρασης της υγείας είναι το άγχος. Η σωματική άσκηση, οι μολυσματικοί παράγοντες σε τρόφιμα και νερό, ο ανεπαρκής ύπνος, ο τρόπος διατροφής και η κληρονομικότητα αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο τους κυριότερους αντιλαμβανόμενους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.

Κατά την άποψη των Ελλήνων, πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας επιρροής της υγείας είναι το άγχος, ενώ σε σχέση με τα διεθνή αποτελέσματα στη χώρα μας θεωρούνται περισσότερο σημαντικοί παράγοντες το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης της ζωής. Αντίθετα, λιγότερο σημαντικοί παράγοντες για τους Έλληνες είναι η χρήση των φαρμάκων και η κακή ποιότητα ύπνου.

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία της έρευνας της κοινής γνώμης που διεξήχθη στην Ελλάδα από τη Focus Bari για λογαριασμό του Διεθνούς Δικτύου Έρευνας Αγοράς IriS (International Research Institutes) με στόχο τη συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων και των εμπειριών του κοινού ως προς τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης σε κάθε χώρα.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού, με κοινό ερωτηματολόγιο, σε 28 χώρες, στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία και την Αφρική. Στο σύνολο των χωρών απάντησαν περίπου 22.000 άτομα. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καλό θεωρεί η πλειοψηφία των συμπολιτών μας το επίπεδο της υγείας τους, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο αποτυπώνονται στη χώρα μας και οι δείκτες των συνηθέστερων χρόνιων νοσημάτων.

Σε παγκόσμια κλίμακα, μόνο δύο στους έξι πολίτες θεωρούν ικανοποιητικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας τους. Με ποσοστά μεγαλύτερα του μέσου όρου σημειώνεται ο βαθμός ικανοποίησης σε χώρες της Ασίας, στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Τουρκία, την Αγγλία, την Ολλανδία και την Φινλανδία.

Απογοητευμένοι εμφανίζονται οκτώ στους δέκα Έλληνες, που δηλώνουν ότι το Ε.Σ.Υ. οδεύει ή βρίσκεται σε κρίση.

Ως προς τη χρήση ιατρικών ειδικοτήτων ή και εξειδικευμένων επαγγελματιών, παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με τα διεθνή στοιχεία, οι πολίτες στη χώρα μας απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε φαρμακοποιούς (63% έναντι 45%) και σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα (45% έναντι 24%), ενώ σε σχέση με τον μέσο όρο οι Έλληνες απευθύνονται σε μικρότερο βαθμό σε ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, μαίες κ.λπ), αλλά και σε επαγγελματίες της εναλλακτικής ιατρικής.

Βασικοί φορείς πληροφόρησης όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας είναι για τους Έλληνες οι εξειδικευμένοι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Σε σχέση με τη διεθνή τάση, οι Έλληνες απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα υγείας, καθώς και σε σχετικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, ενώ εμπιστεύονται για τη πληροφόρησή τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους ξένους αφιερώματα για την υγεία σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και έντυπα των Μ.Μ.Ε.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: