Περίπου οι μισές από τις γυναίκες που σε σχετική έρευνα απάντησαν ότι δεν μπορούν να συλλάβουν επί περίπου έναν χρόνο, τελικά απέκτησαν μωρό χωρίς να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, υποστηρίζουν αυστραλοί ερευνητές. Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από 1.400 γυναίκες 28-36 ετών που είχαν αναφέρει σε σχετικά ερωτηματολόγια ότι προσπαθούν ανεπιτυχώς να συλλάβουν τον τελευταίο χρόνο. Περίπου 600 από αυτές είχαν κάνει εξωσωματική ή είχαν λάβει ορμόνες με στόχο να διευκολυνθεί η σύλληψη.

Στον επανέλεγχο των γυναικών το 2009, το 53% των γυναικών που είχαν υποβληθεί σε τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είχαν γεννήσει, συγκριτικά με το 44% των γυναικών που είχαν γεννήσει χωρίς να έχουν ακολουθήσει κάποια αγωγή. Τα ποσοστά επιτυχούς εγκυμοσύνης είναι λίγο πιο χαμηλά σε σύγκριση με τις γυναίκες που κατέφυγαν σε ορμονική υποβοήθηση ή σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Παραμένουν όμως υψηλά.

«Πολλές γυναίκες άτεκνες μέχρι τα 36 τους μπορούν να μείνουν έγκυες χωρίς να καταφύγουν σε εξωσωματική, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι υπογόνιμες και όχι μη γόνιμες», επισημαίνει ο επικεφαλής ερευνητής Danielle Herbert από το Πανεπιστήμιο του Queensland.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Fertility and Sterility».

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: